แบบประกันที่น่าสนใจ

ธนทวี 25/15
ออมเงินให้ลูกผลตอบแทนสูงสุด
ทรัพย์บำนาญ

ภาพแห่งความประทับใจ

Customers

แบบประกันทั้งหมด มีไว้ครบเพื่อคุณ

ประกันชีวิต
แผนประกันชีวิต วางแผนทางการเงิน แผนเงินออมเพื่ออนาคต ...
Read More
ประกันสุขภาพ
แผนประกันสุขภาพ คุ้มครองอุบัติเหตุ โรคร้ายแรง ค่ารักษาพยาบาล ...
Read More
ประกันรถยนต์
แบบประกันภัยรถยนต์ ประกันรถ ประกันรถจักรยานยนต์ ประกันรถขนส่ง ประกันรถสาธารณะ และรับต่อ พรบ. ทุกช...
Read More
ประกันบ้าน
แผนประกันภัยบ้าน ประกันที่อยู่อาศัย ประกันอัคคีภัย ไฟไหม้ น้ำท่วม ประกันสาธารณภัย ประกันภัยพิบัติ...
Read More
ประกันเดินทาง
แบบประกันการเดินทาง ประกันการท่องเที่ยว ประกันสุขภาพขณะเดินทาง ทั้งในประเทศ และไปต่างประเทศ ...
Read More
ประกันการลงทุน และไฟแนนซ์รถ
แบบประกันเพื่อการลงทุน กองทุน ตราสารหนี้ และรับจัดไฟแนนซ์รถยนต์ ในราคาพิเศษ ...
Read More
ส่งต่อมรดกให้ลูกหลานอย่างมั่นใจ
ส่งต่อมรดกให้ลูกหลานอย่างมั่นใจ
14/06/2021
ดูแลทรัพย์สินคุณด้วยผู้เชี่ยวชาญ 💵 คุ้มครองชีวิตถึงอายุ 99 ปี เงินเอาประกันภัย 10 ล้าน - 999 ล้านบาท 💵 คุ้มครองโรคมะเร็งระยะสุดท้ายสูงสุด 50 ล้านบาท 💵 ลดหย่อนภาษีได้ ตามหลักเกณฑ์ที่สรรพา...
นอนป่วยขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หาตัวช่วย ดีกว่าไหม
นอนป่วยขึ้นมา ใครจะรับผิดชอบค่าใช้จ่าย หาตัวช่วย ดีกว่าไหม
13/06/2021

เติมเงินยามป่วย
เจ็บป่วย ขาดงาน รายได้ไม่สะดุด
ให้เงินชดเชย ทั้งเข้าและออกจากโรงพยาบาล