ประกันสุขภาพโกลด์ค่ารักษาเหมาจ่ายสูงสุด 5 ล้านบาท

"ก้าวข้ามข้อจำกัดในการซื้อ เกณฑ์ทุนต่ำซื้อได้วงเงินสูง เปิดกรมธรรม์ใหม่
ซื้อประกันสุขภาพโกลด์ได้โดย ไม่รวมผลประโยชน์ประกันสุขภาพเดิม"

  • ค่ารักษาพยาบาลเหมาจ่ายสูง 1 - 5 ล้านบาท
  • เบี้ยเริ่มต้นปีละ หมื่นนิดๆ
  • ให้ความคุ้มครองพิเศษ ค่าล้างไต ค่าเคมีบำบัด ค่ารังสีบำบัด และอื่นๆ