ประกันอุบัติเหตุที่ถูกที่สุดในโลก

News
เบี้ยถูกที่สุด เรี่มต้นปีละ 500 บาท หรือวันละ 1.36 บาท ได้ค่ารักษาครั้งละ 10,000 บาท/ครั้ง สนใจ สอบถามได้ 086-479-9859 จากไปด้วยอุบัติเหตุ มอบเงินให้คนที่คุณรัก 1 แสนบาท
Read More

เหมาจ่ายค่ารักษาครั้งละ 180,000 บาท ปีละ 1 ล้านบาท

News
เหมาจ่ายค่ารักษาครั้งละ 180,000 บาท ค่ารักษาทั้งปีละ 1 ล้านบาท ค่าชดเชยวันละ 2,000 บาท ค่าชดเชย กรณีผ่าตัด/โรคร้ายแรงวันละ 4,000 บาท ค่ายากลับบ้าน ครั้งละ 1,000 บาท ค่าห้องได้เพี่ม 4,000 บาทรวมในค่ารักษา สนใจสอบถาม 086-479-9859 สมเกียรติ
Read More

ออมเงินวันละ 10 บาทแถมค่าชดเชยคืนละ 500 บาท

News
ออมเงินวันละ 10 บาท คุ้มครองอุบัติเหตุ 1 แสนบาท แถมค่าชดเชยคืนละ 500 บาท สูงสุด 500  วัน ครบสัญญารับเงินคืน สอบถามข้อมูลเพี่มเติม 086-479-9859
Read More