ข้อดี-ของการทำ ” ประกันชั้น1″

ข้อดี-ของการทำ ” ประกันชั้น1″

แผนประกันรถยนต์
ทำไมต้องทำประกันภัยรถยนต์? การทำประกันภัยรถยนต์นั้น เป็นการช่วยแบ่งเบาภาระและความเดือดร้อนทางด้านการเงินให้กับคุณ ในฐานะผู้ที่ทำประกันภัยรถยนต์ ไม่ว่าจะเกิดอุบัติเหตุรถเสีย ทำให้คนเดินถนนเดือนร้อนจากการขับรถของคุณ รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดเหล่านี้ บริษัทประกันจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าความเสียหาย ให้ตามจำนวนทุนประกันที่คุณซื้อไว้ค่ะ ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ เพราะฉะนั้น ถ้าคุณเลือกที่จะให้บริษัทประกันภัยเป็นผู้รับผิดชอบ ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับรถยนต์ของคุณ ในเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่อาจจะเกิดขึ้น ตามจำนวนทุนประกันที่ซื้อไว้นั้น เราจะเรียกการทำประกันภัยรถยนต์แบบนี้ว่า ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ นั่นก็คือ ไม่มีกฎหมายบังคับให้ทำ แต่เป็นความพึงพอใจของเจ้าของรถที่จะเลือกทำหรือไม่ทำประกันภัยนี้ โดยประกันภัยภาคสมัครใจ สามารถแบ่งออกได้หลายประเภท เพื่อให้คุณหรือเจ้าของรถยนต์มีทางเลือกในการซื้อความคุ้มครองให้ตรงกับความต้องการมากที่สุดครับ ข้อดีข้อเสียของ ประกันชั้น 1 ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 นั้น มีข้อดีตรงที่คุ้มครองครอบคลุมทุกเรื่อง ถือเป็นประกันภัยรถยนต์ที่มีความคุ้มครองสูงที่สุด ไม่ว่าจะเป็น รถยนต์สูญหาย ไฟไหม้ ภัยธรรมชาติอื่น ๆ อุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นฝ่ายถูกหรือผิด และทุนประกันที่ได้รับก็ถือว่าเป็นจำนวนที่สูงเกือบเทียบเท่ากับราคารถยนต์ ส่วนข้อเสียคือ ค่าเบี้ยประกันก็จะสูงขึ้นไปตามทุนประกันด้วยนั่นเอง ดังนั้น จึงทำให้การซื้อรถยนต์ด้วยเงินผ่อนนั้น จะถูกบังคับให้ทำประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 เพราะสถาบันการเงินที่ให้สินเชื่อรถยนต์ทั้งหลายก็ไม่ต้องการรับภาระค่าความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับรถยนต์คันที่ให้สินเชื่อไว้เท่านั้นเอง จำเป็นต้องประกันภัยชั้น 1 เท่านั้นหรือไม่? อันที่จริงแล้ว แม้ว่าประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 จะครอบคลุมความคุ้มครองแทบจะทุกเรื่อง แต่นั่นไม่ได้หมายความว่ามันจะเหมาะสมกับผู้ขับขี่และรถยนต์ทุกคัน ผู้ขับขี่บางคนอาจจะมีความเสี่ยงในการสูญหายของรถน้อย เพราะจอดในที่ที่มีรั่วรอบขอบชิด หรือไม่ใช่รถใหม่ซึ่งเป็นที่หมายปองของเหล่ามิจฉาชีพ ก็ไม่จำเป็นต้องจ่ายค่าเบี้ยประกันชั้น 1 แพง ๆ เพื่อสิ่งที่คุณไม่มีความเสี่ยง คุณอาจจะเลือกประกันชั้น 3+ ที่ครอบคลุมเกี่ยบกับรถชนรถเท่านั้น ก็เพียงพอแล้ว เพื่อประหยัดค่าเบี้ยประกันภัยรถยนต์ ดังนั้น การเลือกประเภทของประกันรถยนต์ ไม่จำเป็นต้องเป็นประกันชั้น 1 เสมอไป แต่ควรเลือกให้เหมาะสมกับการใช้งานรถยนต์ของคุณจะดีกว่า สอบถามเบี้ยประกัน สมเกียรติ 086-478-9859
Read More