เหมาจ่ายค่ารักษาครั้งละ 180,000 บาท ปีละ 1 ล้านบาท

  • เหมาจ่ายค่ารักษาครั้งละ 180,000 บาท

  • ค่ารักษาทั้งปีละ 1 ล้านบาท

  • ค่าชดเชยวันละ 2,000 บาท

  • ค่าชดเชย กรณีผ่าตัด/โรคร้ายแรงวันละ 4,000 บาท

  • ค่ายากลับบ้าน ครั้งละ 1,000 บาท

  • ค่าห้องได้เพี่ม 4,000 บาทรวมในค่ารักษา

  • สนใจสอบถาม 086-479-9859 สมเกียรติ